Skladatel

Jiří F. Damian je autorem nevšední skladby s názvem Missa Mendeliana. Vznikla k 200. výročí narození jednoho z největších vědců v historii, Johanna Gregora Mendela, a v kompozici jsou použity Mendelovy principy dědičnosti (dominance a recesivita). První uvedení této mše se uskuteční 24. 7. 2022 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně, v augustiniánském opatství, v němž J. G. Mendel působil jako opat a kde prováděl své průlomové pokusy. 

Dále Jiří F. Damian působí (pod svým občanským jménem) již čtvrt století jako umělecký vedoucí hudebního souboru Svítání. V hudbě tohoto seskupení se scházejí vlivy moderní hudby, klasické i lidové, objevují se nástroje jako harfa, kytara, akordeon, housle, violoncello, propracované vícehlasé vokály, ale i symfonický orchestr. Chcete-li, poslechněte si některé ze skladeb Svítání na YouTube.

Sestřih z koncertu 23. 4. 2023 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně